top of page

תנאי שימוש 


מטפלים

TREAT ME הינה "מפת המטפלים" הראשונה בישראל, בה מופיעים אך ורק מטפלים מוסמכים לפי הקריטריונים של האיגודים המקצועיים השונים, בעלי ותק טיפולי, ניסיון והמלצות. באמצעות  TREAT ME יכולים המטופלים לבחור את המטפלים על בסיס מומחיות, מיקום גאוגרפי, זמינות, קריאת חוויות אותנטיות של מטופלים ודירוגים אובייקטיביים. עבור המטפליםME TREAT מציעה מערכת יעילה להרחבת מערך המטופלים שלהם, הגדלת חשיפה באופן יעיל באזורים גיאוגרפיים מתאימים ויישום מערכת קביעת תורים ותשלום נוחה וקלה לשימוש.
  
שירותי  TREAT ME זמינים למטפלים ומטופלים דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת www.treatme.ltd , אליו ניתן לגשת מהמחשב או מכל מכשיר נייד (להלן "השירות").

השירות פותח, נוצר ומופעל על ידי חברת Treat me ltd(להלן" "אנחנו", או "מפעילת השירות").

לשם שימוש בשירות עליך להירשם באמצעות טופס ההרשמה רק לאחר אישור בקשתך להרשם למפת המטפלים, שירותיך יפורסמו בה במסגרת השירות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הינם חלק בלתי נפרד מהשירות. הנך מתבקש/מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש מהווים הסכמים מחייבים בין החברה לבין המטפלים/מטפלות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם באופן קבוע.

אם אינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, וטרם הגשתם את טופס ההרשמה אנא המנעו מלהגישו. אם נרשמתם והינכם פועלים בשירות אך מבקשים להיות מוסרים ממנו אנא יידעו אותנו ואנו נפעל להסרתכם המיידית מהשירות. כתובת המייל למשלוח בקשה להסרה מהשירות treatmeenow@gmail.com.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אנו עשויים ליישם מנגנוני אישור אקטיביים לשם אישור על קריאת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והבעת הסכמה מפורשת לכל אחד מהם. מנגנונים אלו יכול שיהיו בדרך של סימון "אני מאשר\ת", "אני מסכים\ה" או בכל דרך אחרת.

הרשמה
השירות מיועד אך ורק למטפלים ומטפלות שלמדו בביהס ובמסלולים המוסמכים ע"י האיגודים המקצועיים השונים, בעלי ותק טיפולי, ניסיון והמלצות. לשם הרישום עליך למלא את טופס הבקשה לרישום הזמין באמצעות האתר www.treatme.ltdולהשלימו כנדרש לרבות כלל המסמכים הנלווים והצרופות המבוקשות. אנו נסמן את הפרטים המחויבים למילוי לשם בחינת הבקשה להצטרפות.
לאחר השלמת כלל הפרטים הדרושים באופן מלא, וקבלת כלל המסמכים המבוקשים, אנו נפעל לבחינת הבקשה להצטרף לשירות. למען הסר ספק, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי דין, לאשר או לפסול כל בקשה שעומדת בכל הדרישות הפורמליות (קרי, נמסרו כלל הפרטים המבוקשים באופן מלא, נמסרו כלל המסמכים המבוקשים וכל חומר אחר המבוקש באופן סביר) על פי שיקול דעתנו המקצועי. 
בכל מקרה לאחר קבלת פרטי הבקשה להרשמה אנו עורכים תהליך אימות ובחינה של כל מטפל/מטפלת על פי קריטריונים מחמירים, לרבות, ככל שנמצא לנכון, היוועצות עם גורמי מקצוע שונים.

השימוש בשירות
הצגת רשימת מטפלים בשירות
סדר התוצאות המוצג בשירות נקבע באופן אוטומטי על-ידי אלגוריתם ממוחשב, בין היתר בהתבסס על המרחק הפיזי בין המטופל לבין המטפל וכן ההתאמה לקריטריון החיפוש שביצע המטופל. בנוסף המיקום מושפע מדירוג המטפל/מטפלת בהתאם לדירוג שביעות הרצון שמזינים מטופלים במסגרת השירות. מטפלים בעלי דירוג גבוה יותר יוצגו ראשונים ומטפלים בעלי דירוג זהה יוצגו בהתאם לקרבה הגיאוגרפית למבקש הטיפול. אין באמור כדי לגרוע משיקול דעתה המלא של מפעילת השירות ביחס לסדר הופעת תוצאות החיפוש.
דירוג שביעות הרצון שממולא על ידי המטופלים נעשה בהתאם לאלגוריתם ממוחשב, אובייקטיבי, ללא התערבותנו, ונסמך באופן בלעדי על דירוג שביעות הרצון של המטופלים עצמם. דירוג שביעות רצון יכול שיתבצע אך ורק על ידי מי שעבר טיפול עם מטפל/מטופלת דרך השירות, הפגישה אושרה ולמיטב ידיעתנו נערכה, ורק ביחס לאותו מטופל/מטפלת. לא ניתן לדרג מטפל או מטפלת אשר מטופל לא פגש בהתאם למערכת קביעת התורים בשירות.

קביעת תורים
השירות כולל מערכת קביעת תורים אוטומטית דרך השירות בהתאם ללוח הזמנים והזמינות של כל מטפל/מטפלת. לשם כך כל עומדות בפני המטפל שתי אפשרויות:
המטפל נדרש, במסגרת תהליך הרישום לספק לנו כתובת Google Calendar (במידה ויש לו כזו) אותה אנו נטמיע כחלק מיומן קביעת הפגישות הכלול בשירות. במידה ולמטפל אין  Google Calendar נוכל להקים עבורו חשבון כזה דרך השירות. והטיפולים שיקבעו דרך השירות יוטמעו ישירות ביומן המטפל.
במידה והמטפל אינו מעוניין באופציה 1, הוא מתחייב להקצות טווחי ימים ושעות במשך השבוע שיפורסמו בשירות לטובת קביעת טיפולים של לקוחות השירות, כך שהמטופלים יוכלו לקבוע את הטיפולים בעצמם על פי חלונות הזמנים שכל מטפל יקצה במסגרת מערכת קביעת התורים של השירות.  ככל שהביקוש מהשירות יעלה, מתחייב המטפל להענות על הביקוש כמייטב יכולתו.
 
מתן הטיפול
המטפל מתחייב לספק את הטיפול המקצועי ביותר ובהתאם לתקנות, נהלים, הסכמים טיפוליים איגודיים והקודים האתיים המקצועיים האיכותיים ביותר, במיקום בו יבחר המטופל מבין האפשרויות שהמטפל בחר להציג במפה. ככל שבחר המטופל להגיע לקליניקה של המטפל, המטפל מתחייב לתת את השירות במקום פיזי ראוי ובהתאם לקוד האתי וההסכם הטיפולי של הפלטפורמה.
על המטפל לפרסם באופן אותנטי את הנגישות לקליניקה שלו, למטופל תיהיה הזכות לבטל את הטיפול ללא דרישה לתשלום, בכל עת, ככל שיתגלה כי פורסמו נתונים שאינם מאפשרים לו את הנגישות לקליניקה. ככל שהוזמן המטפל לתת את הטיפול בביתו של המטופל, באחריותו לוודא כי יש בנמצא והוא מביא איתו את כל הדרוש למתן הטיפול הטוב ביותר למטופל/ת. באחריות המטפל/ת לעדכן את השירות בזמן אמת בכל שינוי רלוונטי לפרטים המפורסמים בה על ידו, במיוחד כאלו העשויים לפגוע ביכולת המטופל להזמין לעצמו טיפול המתאים לו. המטפל/ת מתחייב לתת בעצמו את הטיפול למטופל/ת שהזמין את הטיפול מהשירות ולא באמצעות אף מטפל/ת אחר/ת.
 
מערכת משוב ודירוג מטפלים
השירות כולל מנגנון של משוב מטופל לאחר טיפול המתייחס למגוון אספקטים ומשתנה מעת לעת, ושאלון דירוג. המשובים (החיוביים והשליליים) יחד עם הדירוג מפורסמים בשירות ומהווים אחד השיקולים של המטופלים בבחירת המטפל והטיפול. המטפל מתחייב להעניק למטופלות השירות את הטיפול הטוב ביותר, ולא להציע להן טובות הנאה בתמורה למשוב חיובי ו/או דירוג גבוה והוא מוותר על כל טענה של פגיעה כתוצאה מהם.  .
משוב שלילי מקצועי – ככל שיתקבל כזה ע"י מטופל/ת, המטפל מקבל על עצמו את ועדת האתיקה של האיגוד המקצועי של תחומו כגוף הבודק האחראי. השירות שומר לעצמו על הזכות לנקוט בכל אמצעי העומד לרשותו לטובת מתן שירות איכותי למטופליו, לרבות הסרת המטפל מהשירות באופן מיידי ללא כל הודעה מוקדמת. במקרים יוצאי דופן השירות שומר לעצמו את הזכול להחזיר את הכסף למטופל/ת ולקזז את העלות מהמטפל.

תשלום
תשלום לטיפול ע"י המטופלים יתבצע דרך השירות. תשלומים שיתקבלו על ידינו עבור טיפולים שבוצעו יועברו למטפלים בניקוי עמלת הפעלת השירות כפי שתפורסם על ידינו מעת לעת ב"תעריפים וביטולים בשירות למטפלים". לא יגבה כל תשלום נוסף על ידי מטפל/מטפלת בעת או כתנאי לקבלת הטיפול לאחר ביצוע הזמנת הטיפול והתשלום עבורו דרך השירות. ככל שיתברר במהלך הטיפול כי נדרש לרכוש טיפול ו/או מוצר נוסף להצלחת הטיפול, יוזמן המטופל לעשות זאת ישירות דרך השירות. כך גם קביעת תור עוקב.

אנו איננו סולקים או מבצעים את תהליך התשלום בעצמנו אלא נעזרים בצד ג' – חברת paypal, ישראכארד, ויזה ואחרות, לשם אספקת שירות זה. בהתאם איננו אוספים או שומרים מידע על אמצעי תשלום מכל סוג.

מגבלות שימוש בשירות
הנך רשאי/רשאית להשתמש בשירות, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן בלבד:

אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, בפרסומים אלקטרוניים ואחרים או לכל מטרה אחרת;
 
אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
 
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Bots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהשירות;

אין לכלול או לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

הנך נושא/נושאת באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תוכן שנעשו על ידך, ומתחייב/מתחייבת  לשפות אותנו בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך ו/או לכל צד ג'.

לשירות שמורה הזכות להסיר מידע במלואו או חלקו או כל תוכן שמטפל יעלה ו/או יבקש להעלות לשירות במקרה ויתגלה כלא נכון/ מטעה/לא מדוייק, והמטפל מוותר על כל טענה.

הינך מתחייבת כי כל מטופל שהופנה אליכם דרך השירות ימשיכו לקבל את השירותים מכם דרך השירות בלבד ויעשו שימוש בשירות לכל צורך אחר שהשירות מספק.

אנו שומרים את הזכות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בנו או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מטופלים, מטפלים אחרים, או ספקים או שותפים שלנו;

אם נעשה שימוש בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הפרת כל אחד מתנאי השימוש;

אם נעשתה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;

עם הפסקת פעילות השירות על ידינו מכל סיבה;

לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;

פרטיות
אנו מכבדים את פרטיות המטופלים המופנים אליך דרך השירות וכן את כל המידע הפרטי אליו אנו עשויים להיחשף כתוצאה מאספקת השירות (לדוגמה: מידע על מטופלים אחרים שיוודע לנו כתוצאה מאספקת שירות קביעת התורים) ובעת השימוש בשירות. הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע פרטי שתעביר לידיעתנו על או בנוגע אליך או למטופלים (בין שקבעו פגישה דרך הטיפול ובין שלא) נעשה ברשות, בסמכות, על פי דין והנך מחזיק בכל ההסכמות והרשות לעשות כן. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ לעיין בה תכופות.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים בשירות ובשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן בבעלותנו בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לנו להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאיתנו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. סימני המסחר של המטפלים (ככל שישנם) הם קניינם בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמתם בכתב ומראש.

כאשר את/אתה מוסר/מוסרת  תכנים לפרסום בשירות, הינך מאשר/מאשרת כי הינך בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי/רשאית למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר/יוצרת או בעל/בעלת הזכויות בתכנים, הינך מאשר/מאשרת  שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. אנו לא נישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה
מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים.

במסירת התכנים לפרסום מוקנה לנו רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתנו, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן לנו ללא תמורה, תוך ויתור על מתן אזכור, תשלום תמלוגים  או כל תמורה אחרת.
 
הגבלת אחריות
השימוש בשירות ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. הינך מסכים/מסכימה מפורשות כי אנו לא נישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל נזק, פגיעה, הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות או כל חלק ממנווכן כל תוכן הכלול בו.

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש  כמות שהם AS IS ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.

לא ניתן להבטיח, ואנו לא מתחייבים ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו או מפני נזקים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצלנו או אצל מי מספקינו.

שינוי בשירות
אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו או כל היבט אחר הכרוך בשירות - והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של השירות, התשתית ובשינויים טכנולוגיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו נהיה רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. השירותים יופסקו מעת לעת לצורכי תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור. אנו נפעל לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. איננו מתחייבים לגבות או לשמור את כל המידע או חלקו או כל חלק ממנו.

שינוי תנאי שימוש
מעת לעת הוראות תנאי שימוש אלה עשויים להתעדכן ולהשתנות. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה במסגרת השירות. הקישורים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני והמחייב. המשך השימוש בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם בכל עת אינך מסכים/מסכימה עם הוראות תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

ברירת דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאת זכויות וחובות
הינך נותנת לנו הסכמה מפורשת ורשות להמחות את תנאי השימוש, כולם או חלקם, לצד ג' על פי שיקול דעתנו.אינך רשאי/רשאית להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאי שימוש אלו. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

יצירת קשר
אנו מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם הינכם סבור/סבורה כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, אנא פנו אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפניה בהקדם האפשרי: treatmeenow@gmail.com

מדיניות פרטיות

מטפלים

חברת LTD  TREAT ME (להלן: "אנחנו" אוME  TREAT) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות שהיא מנהלת ומפעילה שירות מיפוי מטפלים והזמנת טיפולים מבוסס מיקום הזמין כאן: www.treatme.ltd והנגיש לשימוש באמצעות מחשב אישי או דרך כל מכשיר נייד (להלן: "השירות").

מדיניות הפרטיות מפרטת את אופן איסוף, שימוש ושיתוף במידע הנאסף ונשמר במסגרת השירות. מדיניות הפרטיות מתארת את המידע הנאסף ואת דרך איסופו, היכן המידע נשמר, מה נעשה עם המידע שנשמר, וכן הדרך לחזות במידע שנשמר עליך ולשנות פרטים בנוגע אליו. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות.

מסירת מידע בעת הכניסה לשירות

לצורך קבלת השירותים הינך נדרש למלא את טופס הבקשה להירשם לשירות כמטפל/מטפלת. אין כל מחויבות חוקית למסור את המידע. מסירת המידע נעשית בהסכמתך המלאה והחופשית, עם זאת, אי מסירת המידע המבוקש עלול לגרוע מהשתתפותך בשירות מהיכולת לעשות בו שימוש (להלן: "המידע האישי").

המידע האישי שימסר לנו במסגרת השירות ישמר במאגר המידע שלנו, המנוהל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות מכוחו, לרבות לצורך דיוור ישיר.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות קביעת תורים

כאשר נעשה שימוש בשירות, ובמיוחד בשירות קביעת התורים, אנו עשויים לקבל מידע לגבי מטופלים שאינם חלק מהשירות. ככל הניתן, ובמידת האפשר, אנו נבקש לא להיחשף למידע זה ולא לקבלו או לקבל גישה אליו. במידה ואין אפשרות להימנע ממסירת מידע כאמור, הינך מאשר/מאשרת כי בידיך כל הזכויות לחלוק עימנו ולהעביר אלינו את המידע כאמור.

השימוש במידע

הינך נותן/נותנת את הסכמתך המפורשת לנו לעשות שימוש במידע בהתאם למדיניות זו, בין היתר, לצרכים הבאים:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים;

ליצירת קשר איתך כשקיים צורך בכך;

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;

כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כאשר אנו סבורים כי עלינו לעשות כן;

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו לא נעביר לצד ג' מידע אישי שנמסר לנו אלא במקרים המפורטים להלן :

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה של השירות כגון העברת מידע אישי למטפל במסגרת זימון תור לטיפול;

לשם אימות מידע או פרטים בעת תהליך הרישום;

הפרת מדיניות זו או תנאי השימוש;

אם יתקבל בידינו צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לביננו או מי מטעמנו ;

בכל מקרה שנסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;

לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים אלינו וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי;

אם ישתנה  מבנה הפעילות שלנו  או של השירות וכן במקרה שישתנה המבנה המשפטי, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – נהיה רשאים להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע שבבעלותנו ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע נשמר במאגר המידע הרשום שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

אבטחת מידע

אנו מייחסים חשיבות גבוהה לאבטחת המידע במערכותינו. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017. עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף, ייאבד או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, איננו מתחייבים שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

תשומת ליבך כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות. מידע הדרוש לנו על פי דין - לרבות תיעוד טיפולים שהוזמנו - יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

מסירת דיווח על פגיעה בפרטיות

במידה והינך סבור/סבורה כי פרטיותך נפגעה או פרטיותו של אחר נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה/פני למפעילת השירות באמצעות כתובת הדוא"ל: ‫treatmeenow@gmail.com

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו עשויים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים יפורסמו במסגרת השירות. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים/מסכימה עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

מדיניות הפרטיות
bottom of page