top of page

שאלון מטופל
תחילת טיפול

1001

מספר מזהה מסע החלמה

2001

מספר מזהה מטופל

3001

מספר מזהה מטפל

תשאול מטופל

מין

.1

תאריך לידה

.2

מצב משפחתי

.3

ארץ לידה

.4

ארץ לידה אב

.5

ארץ לידה אם

עיסוק

מספר שעות עבודה ממוצע בחודש (משרה מלאה היא 180 שעות חודשיות)

מספר שנות לימוד (12 שנות לימוד עד סיום תיכון, אליהן יש להוסיף שנות לימוד של תארי מוסדות אקדמאים)

ענף

במידה וכן יש לציין 

האם ביקר.ה בחדר מיון מסיבות אלו?

במידה וכן יש לציין 

האם אושפז.ה מסיבות אלו?

פירוט

האם יש צורך בהתערבות כירורגית?

השפעות סיבות ההגעה על:

.4

יש לדרג מ 1 עד 10  (1 הנמוך ביותר, 10 הגבוה ביותר)

מסקנות המטפל.ת

מהי אבחנתך?

.5

לפי איזה עיקרון הטיפולי?

באילו שיטות טיפול יעשה שימוש?

שיטות הטיפול שאשתמש בהן

.6

תודה שמילאת את הטופס, יש ללחוץ על כפתור משלוח.

bottom of page