top of page
לב.PNG
שיטות טיפול מבוססות רגשיות

שיטות המתבססות על ריפוי דרך  המתמקדות בנפש האדם ורגשותיו, נעשה בעיקרו דרך דיבור

מה שיטת הטיפול המועדפת עליך?
קלינאות תקשרות

קלינאות תקשורת

מקצוע פרא-רפואי העוסק באבחון, טיפול ושיקום של אנשים עם לקויות שונות בתקשורת אישית, ובכללן לקויות בדיבור, בהבנה או בהבעת שפה מדוברת, לקויות בתקשורת לא מילולית ולקויות קריאה וכתיבה.מטרתו היא לאפשר תקשורת בצורה קלה ונוחה ככל האפשר.

ביוסטינתה
ביוסינתזה

ביוסינתזה, משלבת היבטים של פסיכותרפיה ופסיכולוגיה. מתוך שאיפה ליצור איזון בין הנפש לגוף, הטיפול מתמקד ביצירה של גשרים וחיבורים חדשים בעזרת עבודה עם נשימה,התבוננות וקשב למתרחש בגופנו ובעולמנו הפנימי אל מול סיטואציות בחיים,מול אנשים שונים ומול עצמנו.

bottom of page